การเตรียมตัวก่อนเดินทาง

การเดินทางไปในที่ต่างๆ ไม่ว่าจะไปท่องเที่ยว ไปเยี่ยมญาติ หรือไปต่างจังหวัด ซึ่งถือว่าเป็นการเดินทางที่เราต้องมีการเตรียมตัวมาล่วงหน้า ซึ่งการเตรียมตัวก่อนเดินทางนั้นมีข้อดีและประโยชน์กับเรามากมาย บางครั้งเราอาจจะไม่ได้ให้ความสำคัญกับการเตรียมตัวก่อนการเดินทาง แต่พอเจอปัญหาต่างๆ ก็ทำให้เรามองเห็นถึงความสำคัญได้

1.ดูว่าเราจะเดินทางด้วยพาหนะอะไร?

  • หากเป็นรถยนต์ส่วนตัวให้ตรวจเช็คสภาพรถทุกครั้ง เช่นเช็คลมยาง เติมน้ำความร้อน ใส่น้ำในที่ปัดน้ำฝน เช็คเบรก ตรวจน้ำมันเครื่อง หรือเรียกง่ายๆ ว่าตรวจเช็คสภาพทุกอย่างของรถเราที่ใช่เดินทาง
  • ถ้าเป็นรถโดยสารหรือรถทัวร์ ให้เตรียมถุงเอากันไว้เผื่อเราเมารถ จะได้ใช้อ้วก
  • ถ้าไปเครื่องบินหรือรถไฟก้จักกระเป๋าให้พร้อมกับการขึ้นเครื่องและนั่งรถไฟ

2.เตรียมยาในการปฐมพยาบาลเบื้องต้นตัวเราเอง

 

  • ถ้าเรามีโรคประจำตัวให้เตรียมยาไปด้วย
  • พกยาดมยาหอม เพื่อแก้อาการเมารถ

3.ตรวจเช็คกระเป๋าเดินทางทุกครั้ง

  • เช็คก่อนเดินทางว่าเราลืมของอะไรหรือไม่
  • ระหว่างการเดินทางให้ตรวจนับกระเป๋าเราด้วยว่าครบไหม ระวังการลืมและสูญหาย