การดูแลที่นอนให้สะอาด

เตียงนอนหรือที่นอนของเรา ที่เราใช้นอนหลับพักผ่อนอยู่ทุกวันนี้นั้นต้องเป็นที่นอนที่สะอาด น่านอน ปราศจากเชื้อโรค ถึงจะสมกับเป็นเตียงนอนที่เราใช้นอนหลับพักผ่อนอย่างแท้จริง จะได้ไม่เกิดโรคภัยไข้เจ็บตามมาจากสิ่งสกปรด เชื่อโรคตามที่นอน หมอน มุ้ง ผ้าห่ม ที่บางครั้งเรามองด้วยตาเปล่าไม่เห็น แต่ความจริงแล้วมีสิ่งสกปรกมากมาย

การทำความสะอาดที่นอนถือเป็นเรื่องที่สำคัญ ควรนำปลอกหมอน ผ้าปูที่นอน ผ้าห่มมาซักทำความสะอาด อาทิตย์ละครั้ง จะได้ทำความสะอาดครบน้ำลาย เหงือไคลตอนที่เรานอนหลับ ควรนำหมอนมาตากแดดเพื่อปัดฝุ่น ฆ่าเชื้อโรค หรือเอาที่นอนออกมาตากแดดด้วย ควรเปลี่ยนผ้าปูที่นอนบ่อยๆ สลับกันไป

ที่นอนที่สกปรก ขาดการทำความสะอาดก็จะมีแต่เชื้อโรค ที่จะนำมาสู่โรคภัยไข้เจ็บต่างๆ ถ้าใครเป็นภูมิแพ้ แพ้ฝุ่นต่างๆ ก็ยิ่งต้องดูแลเรื่องความสะอาดของที่นอนมากเป็นพิเศษ เตียงนอนของเราคือที่ ที่เรารักมากที่สุด นอนแล้วรู้สึกสะอาด สบาย ก็นำแต่ความสุขและสิ่งที่ดีจากเตียงนอนที่สะอาด กลิ่นหอมผ้าปูที่นอนและปลอกหมอนก็นอนหลับสบาย

ดังนั้นการดูแลทำความสะอาดเตียงนอนของเราไม่ใช่เรื่องยาก ควรจะดุแลเรื่องความสะอาดให้มาก เพื่อที่จะนำมาสู้สุขลักษณะที่ดีของเตียงนอนสะอาดที่มีผลกระทบต่อสุขภาพร่างกายของเรา โดยที่เราไม่รู้ตัวนั่นเอง