นาฬิกามือสอง

นาฬิกามือสองหรือของสะสมอันมีมูลค่า ที่สามารถต่อยอดได้

เริ่มแรกนั้นเมื่อประมาณเมื่อ 3,500 ปีก่อน มนุษย์เรานั้นใช้เครื่องบอกเวลาโดยใช้หลักการดูดวงอาทิตย์ เช่น …